Reklamační řád

Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte zjištěné vady co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu shop@climbers-fingers.com, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže.

Reklamační adresa

CLIMBER'S FINGERS s.r.o.

Haškova 2362/8

746 01 Opava

Tel: 775 705 261

E-mail: shop@climbers-fingers.com


Reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek.